GetTitle

  • Nordhavet 01 19vv
  • Nordhavet 01 x 19uu
  • Nordhavet N-159-R 01 19xx
  • Nordhavet N-159-R 02 19xx
  • Nordhavet N-159-R 03 19xx
  • Nordhavet N-159-R 04 19xx
  • Nordhavet N-159-R ca 19yy
  • Nordhavet og Liv
  • Nordhavet og Western
  • Nordhavet vd kai ca. 19xx

Mk "Nordhavet", N-159-R, var en klavert kutter, en såkalt statsbåt", bygd i 1937 av Stensen på Hemnesberget. Merkenummeret var overført fra den forrige båten,
MK "Sjøliv".
Lengde ca. 42 fot, motor 42 HK Brunvoll.
Hva en "statsbåt" er finner du ved å søke på "Asserson".
"Nordhavet" var i 1950 blitt forlenget hos Stensen? til 49½ fot, og fikk samtidig nytt styrhus.

Halfdan Eriksen, Myken, kjøpte båten i 1955 hos Nils og Erling Sandøy, Sanna i Træna. Sønnen Sivert husker at han som 9-åring var med for å hente heim båten.

Ny motor ble montert i 1962 av Anders Lien i Kvina, en 87 HK Lister. Det var mange problemer med denne motoren, og allerede i 1964 ble den byttet ut med en 153 HK Scania Vabis, også hos Anders Lien.

"Nordhavet" ble solgt til Dyrøy i Troms i 1968, samme år som Halfdan fikk den første "Mykenfisk", sammen med sønnene Sivert og Helge.

Kilde: Sivert Eriksen.

"Nordhavet" ble i 19?? solgt videre til Nordlenangen, og i 19?? til Hasvik, der den ble brukt i reketråling (Tomas Hansen).