Ms "Kampen", N-121-R, var en såkalt "klipperbaug", dvs. ei klinkbygd skøyte med rett fremmerstamn og sleperor. "Kampen" var bygd på Hemnesberget i 1927, og hadde følgende mål:
Lengde 33,4', bredde 11', dybde 5'. Motor: 14 HK Gideon. Fra starten 10 HK Hein???
Håkon Heen (f. 194?) mener at første kjente eier i Rødøy var Henry Åkvik, Åkvika på Nordvernes, men dette imøtegås av sønnen Trond Aakvik.

"Kampen" ble i 19?? solgt til Petter Johansen "Petter på Bø", som bodde på Setvikodden i Rødøy (MR38 oppgir Johansen som eier). Han solgte den i 1939? (like før krigen) til Einar Eliassen, Myken (1912 - 1996).
MR43 oppgir motor 14 HK Gideon. Einar fikk i 1952 eller før satt inn en 15 HK Union (MR54 oppgir fortsatt Gideon).
Gideonmotoren ble solgt til Harald Hansen, Myken, som fikk den montert i sin båt, Dønning (I), N-284-R, seinest i 1952 (MR52).
Mens Einar hadde "Kampen", var den gråmalt.

Ca. 1955 solgte Einar "Kampen" til brødrene Alf og Anton Kalås, Sundøy. Anton hadde båten til seint på 1950-tallet, da han mente at det var så mye råte i den at den måtte kondemneres. Under opphogginga viste det seg imidlertid at "Kampen" var i bedre stand enn fryktet (OK).
Unionmotoren fra "Kampen" ble solgt til Georg Johansen, Storselsøy, som visstnok monterte den i en Lovundkutter (AK).

Charlotte Heen, Nordvernes (f. 1925?), hevder at "Kampen" kom fra Myken og fòr til Myken", men det er ingen som kjenner til at båten har vært på Myken før Einar kjøpte den.

Kilder: HH, BS, OK, AK.