Ms "Ingrid", N-44-R, var ei spisskøyte bygd på Hemnesberget i 1920.
Lengde 34' 6", bredde 11', dybde 5' 5". Motor: 7 HK Hein, 1916.
Eier: Emil (Johan?) Eliassen, Myken. Skøyta var oppkalt etter broren Johans datter Ingrid (Ninni). "Ingrid" ble i 1925 solgt til Gamvik. Kilde: RLÅ2

Den nye eieren het J. Johansen, Gamvik. Båten fikk nytt merkenummer og navn; F-185-G "Åse".
Kilde: MR26.