GetTitle


Ms "Helga", N-4-R, i dagligtale gjerne kalt "Gamla" (noe som for øvrig ikke var like populært hos alle).
"Helga" var ei klinkbygd spisskøyte bygd for seil i Forseng i Rana i 1911.
Lengde 36', bredde 14', dyptgående 6,8'. Båten ble ombygd i 1915 og fikk da installert motor, en 14 HK Dan.
Eiere: Jacob Jacobsen/Theodorsen og Tomas (Tommes) Nikolaisen, Myken (NH).
Båten var trolig oppkalt etter Tommes' halvsøster Helga (1904 - 1998) (NH).

I 1933 ble "Helga" oppbygd og klavert og samtidig forlenget til 37'4" (JMM).
(I MR38 er Helga fortsatt oppført med lengde 36' og eier JJ)

I 1938 ble "Helga" solgt til Konrad Olsen, Myken. (Konrad var bror av Odin og Eldor).
I MR43 er båten oppført med ny lengde 37,3' og ny motor; en 20 HK Grei ("Nygrei").

I 1956 ble båten solgt til Lurøy merkedistrikt (JMM).