GetTitle

  • Pelle 01 ca 196x

Må "Pelle", N-69-R, var en klinkasjark, bygd 1953, i Rana.
Lengde 19', bredde 6,5', dybde 3'. Motor: 3 HK Sleipner fra 1940.
I MR54 er Johan Langstrand oppgitt som eier, motor er oppgitt til 4 HK Sabb, 1953. Langstrand har trolig kjøpt båten ny. Edvard Gabrielsen, Myken, kjøpte "Pelle" en gang mellom 1954 og 1966.
I MR66 og MR71 er Edvard Gabrielsen oppgitt som eier, motor 3 HK Slepiner.

I følge SG het Pelle tidligere "Smart". ????????????? Neppe.
Motor: 4 HK FM bensinmotor. (ex "Størja"???) Trolig.

Edvard solgte "Pelle" i 19?? til ny eier i Sandefjord.