GetTitle

  • Hemnesmotoren, Greien og Monsbrygga xx

Må "Paul" alias "Hemnesmotoren", N-70-R, var en klinkbygd, åpen sjark bygd i 1935 i Juvika på Hemnes.
Lengde 21,4', bredde 7', dybde 3,3'. Motor: 4 HK motor bygd på Hemnesberget, også kalt "Hemnesmotor".
Eier: Alf Nygård, Myken (1908-1980), som kalte båten opp etter den eldste sønnen.
Hemnesmotoren var en av de få motorene som ble bygd på Hemnesberget. Den var laget av brødrene Hovin og var merket "HMV". (Hovin eller Hemnes Mek. Verksted?.
Båten ble oftest bare kalt bare "Hemnesmotoren".

For å få mer ytelse ut av Hemnesmotoren erstattet Alf toppen med en topp fra en Sabb-motor, men det er usikkert om dette ga den ønskede effekt.
Paul Nygård (f. 1933) ga på 1990-tallet motoren til Lapphella museum på Hemnesberget, der den er sikret for ettertida.
Kilde: Paul Nygård.