GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/maken-n-290-r


Må "Måken", N-290-R, var en klinkasjark bygd på Hemnes i 1956 for Edgar Lunheim.
Lengde 23, bredde 8', dybde 4'. Motor: 7 HK Marna, også fra 1956.

Brukt av både Kolbjørn og Edgar Lunheim,

Solgt?

Alt. søkeord: Båter