GetTitle

  • Grei N-142-R 02 195x

"GREIEN"
Må "Grei", N-142-R, for det meste kalt "Greien", var en nordlandsbåt av åttrings størrelse, bygd i 1928.
Sivert Hanssen, Myken (1883 - 1959) kjøpte båten fra Dønnes merkedistrikt i 1933/34. Båten het tidligere "Skreien" og hadde da merkenummer N-60-DS. I MR30 er båten registrert på en Henning Hansen m/fl, på Husby, med følgende data:

Byggeår 1928, lengde 29', bredde 10', dybde 2,8'. Motor: 9 HK "Nygrei".
I MR34 står det at "Skreien" er solgt til Rødøy og at den har fått nytt merkenummer, N-142-R og nytt navn; Må "Grei".
Fra MR34 er båten registrert på sønnen, Konrad Hanssen (1909 - 1973), med følgende data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Byggeår 1928, lengde 29', bredde 10', dybde 4,2'. Motor. 14 HK "Grei" (1930); derav navnet på båten.
I MR38 er lengden oppgitt til 31', mens bredde, dyptgående og motor er uforandret.
Av MR54 framgår det at båten ble forlenget i 1936, men det tok ofte lang tid før slike endringer kom med i merkeboka, som ble utgitt annen hvert år.
Det er derfor sannsynlig at Sivert, sammen med sønnen Konrad (1909 - 1973) som da var ca. 25 år, sammen bygde om åttringen på Sør-Hella straks de hadde kjøpt den. De satte inn dekk og rekkestøtter, bygde opp ripa og ustyrte båten med lugar og styrhus.
En slik motorisert nordlandsbåt ble gjerne kalt en hylarkrok.
I nokken på spillet lå det to 2-øringer og to ett-øringer. Det var båtens "lykkepenger" og måtte ikke røres, Ungene ble fortalt at fingrene kunne ramle av den handa som rørte lykepengene! (KOH).

Sivert og Konrad drev sammen fiske med "Greien". En gang, trolig i 1936, forliste de et sted sør på Helgeland. De berget seg, og før det var klart om båten kunne berges sendte Konrad telegram heim, med følgende korte, men krystallklare ordlyd: "Totalforlist. Alt vel." (LOE).

Det er en viss mulighet for at det var etter denne tildragelsen at "Greien" ble forlenget til 31'.

"Greien" hadde lugaren framme. På bakken var det montert en kvalkanon, som visstnok ble anskaffet til brugdefangst (PN). Under prøveskyting i Kvalvika på Rødøya knakk framstamnen, og reparasjon og forsterkninger måtte til (OKV).
Ved minst én anledning ble det også avfyrt et skudd på havna på Myken.
Det er ikke kjent om Sivert eller Konrad noensinne skjøt brugde eller kval med kanonen (PN, LOE mfl.)
"Greien" ble saget i opp på Hella av Paul Nygård sist på 1950-tallet (PN). Kvalkanonen havnet i Mo i Rana, hos Siverts nevø Ansgar Hanssen, som monterte den til pynt hagen i Mo i Rana. Kvalkanonens videre skjebne er ukjent, men mest sannsynlig havnet den som skrapjern på Jernverket (KOH).

Sivert bygde også mindre båter, og hans prammer var kjent som gode og bergelige båter. En slik pram kalles på Myken ei snettj'æ, som er en variant av ordet snekke.

På sine gamle dager begynte han å bygge båtmodeller, og særlig var nordlandsbåt- modellene hans velkjent og ettertraktet. Modellene hans finnes i mange heimer både
på Myken og andre steder, og både kong Haakon VII og kong Olav V har fått hver sin nordlands-båtmodell fra Siverts hånd, som gave.

Sivert spilte bokstavelig talt på flere strenger, bl.a. på fiolin. Han hadde dessuten en svært god sangstemme, og sang tenorstemme i "Mykens sangkor", som var viden kjent og etterspurt over hele distriktet.

-oOo-

Alt. kodeord: Hansen Hansa Konrad