GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/blinken-n-187-r


Må "Blinken", N-187-R, var en klinkasjark bygd på Hemnesberget i 1939 for Sivert Eriksen, Myken, og sønnene Halfdan og Sigvald (JAN).
Lengde 22', bredde 7,3', dybde 4'. Motor: 5 HK Sabb fra 1939,

I MR43 er Halfdan Eriksen oppført som eier.

Båten ble i 19?? solgt til Olav Arntsen, Myken, som er oppført som eier i MR54.

Sønnen Bjarne overtok båten i 19??. "Blinken" sank i fortøyninga under et uvær i 1956, men ble seinere hevet. Om dette, se under Sørløkta.