GetTitle

  • asserson n-344-r 01 193x
  • asserson n-344-r 01 194x
  • asserson n-344-r 01 ca 1959
  • asserson n-344-r 02 19xx

Må "Asserson" , N-344-R, var en åpen nordlandsbåt av seksrings størrelse, bygd på Hemnesberget? i 1951.
Lengde 20', bredde 6,3', dybde 2,5' (MR54). Båten var rigget med storseil og mesan.

Olav Risvik (1893 - 1956) var første eier, fra 1951. Han kjøpte båten "på trygd", dvs. med statsstøtte. Handelsmannen, Johan Eliassen, døpte den derfor "Asserson", etter daværende fiskeridirektør (TN). Slike båter ble gjerne kalt "statsbåter". Se bilde av fiskeridirektør Asserson til høyre.

Olav Risvik solgte ca. 1954? "Asserson" til Konrad Hanssen, Myken (1909 - 1973).

Konrad, som da var fyrassistent på Givær-Tennholmen, tok båten med til Tennholmen.
Der demonterte han båten og bygde den om. Han la den mer ut atte og satte inn motor, en tosylindret Sleipner på 7 HK (KH).
MR54 oppgir Konrad som eier.

Båten ble med til Ørnes da Konrad m/familie flyttet dit i 1957. Etter at han ble fyrmester på Myken i 1969, hadde han ofte båten på Myken (BS).
Da Konrad skaffet seg en annen båt ble "Asserson" solgt til tannlege Bekkestad på Ørnes. Senere drev båten i land under en storm og ble ødelagt i fjæra (KH).

-oOo-

Ifølge ER var det flere på Myken som fikk seg "statsbåter", f. eks. Per Nicolaisen, Olav Arntsen, Albert Rystad og Hagen Hagen (båten til sistnevnte ses bak "Asserson" på det ene bildet).

Alt. søkeord: Nikolaisen Nicolaisen