GetTitle

  • bilde_mangler
Solfisk (III) er en
Båten tilhørte Jentoft Krogstad i Sandnessjøen, som falt over bord 1.10.2008 og omkom. Sjarken ble deretter kjøpt av Bjarne Rørdal, som hentet den til Myken xx.xx.

Båten er en xxxxx bygd av xxxx i 19xx.
Lengde xx, motor xx HK