GetTitle

  • Glimt n-255-r

Må "Glimt", N-255-R, var en "klipperbaug", dvs. en klinkbygd båt med rett eller
nesten rett framstevn, litt krum akterstevn som skrår litt bakover, og med rorpinnen over kvitrekka.
Johan Eliassen, Myken (1877 - 1953), kjøpte båten i Lofoten, der den hadde vært
brukt som "leverbåt". Den var bygd i 1927. Lengde 24,5' bredde 7,5', dybde 3,0'. Motor: 5 HK Brunvoll, 1930 (!?).
"Glimt" var gråmalt og derfor fikk den etter hvert tilnavnet "Gråkallen".
"Gråkallen" ble, den siste tiden den eksisterte, brukt som krøtterbåt eller fe:førarbåt, på Myken.

Lauritz Eliassen fortalte 20.10.05 dette om uværet i 1956, da Sørløkta ble knust: "Gråkallen", som sto på land på Grytøya, ble tatt av floa og dreiv nordover Sundet. Båten rak rett mot den gamle fiskebrygga og truet med å ødelegge både den og andre brygger og kaier lenger nord. For å senke båten, ble det kastet sylinderlokk* i båten, men forsøket mislyktes. Det var da ingen annen råd enn å kaste en ladning dynamitt ombord, og eksplosjonen sendte "Gråkallen" til botns.

*Trolig fra den gamle Gideon-motoren til Mk "Mykenfjord".