GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/sterk-n-8-r


"Sterk", N-8-R, var en 21' klinkbygd sjark, bygd i 1927 i ???

Eier: Konrad Hanssen, Myken.

Lengde 21,0', bredde 7,0', dybde 2,3'. Motor: 5 HK Sterk, 19??

Står i MR28 og MR30.

Alt. søkeord: Stærk Hansen