GetTitle

  • Mira 01 19xx
  • Mombi N-437-R 01 2006

"Mira"
var en føringsbåt, eller ei pramæ, eid av Petter Moe (1889 - 1966) som brukte den som ekspedisjonsbåt på Myken. "Mira" hadde ikke motor, og ble rodd av to mann, med stroe og tunge årer. Det var som reget Petter og hans høyte hånd, Jacob Jacobsen (Theodorsen) (18

Feførarbåt?

Lossius/Losvik?"Mira" er båten midt i bildet. Til v. ukjent båt, foran til h. "Snøgg". Bak den Mk "Mykenfjord", bakerst Ms "Brødrene. Bak til v. "Storhurraen". Foto: Ukjent