GetTitle

  • Snøgg 01 19xx

"Snøgg" var en 32' båt, trolig en klinkbygd kutter. Byggested og -år er ukjent. Båten hadde en 8 HK "Populær" motor til framdrift. Den ble innkjøpt i 1911 - 12 (GD) og var eid av tre personer: Johan Falch (1867 - 1952), broren Arnt Falch (1874 - 1953) og Hans Hartvigsen (1879 - 1955), alle bosatt på gården Tjong Øvre i Tjongsfjorden. (JMM/MSM)

Johan Falch hadde kai, bu og trandamperi på Myken, og "Snøgg" ble mye brukt i hans virke på stedet. "Snøgg" var dermed ingen fiskebåt, men ble mest brukt som føringsbåt i forbindelse med fiskeriene for Myken.


Kilde: JMM