GetTitle

  • Spurven N-349-R 01 2006

Må "Spurven", N-349-R, var en klinkbygd sjark, bygd i Rana? i 1964 for Magnus Nikolaisen, Myken.
Lengde 21', bredde 8', dybde 3'. Motor: 8 HK Sabb, 1960.

"Spurven" ble seinest i 1971 solgt til Bjarne Arntsen, Myken. Han hadde den i noen år før den ble satt på land ved Didrikbua, der den endte sine dager (BS).

Mens Bjarne hadde den. ble "Spurven" til daglig kalt "Sjuræ". (BS).

Alt. søkeord: Sjura