GetTitle

  • Smart N-290-R 01 1949

Må "Smart", N-290-R, var en klinkbygd sjark, bygd i 1949 i ??
Eier: Edvard Gabrielsen, Myken.
Lengde 19,0', bredde 6,0', dybde 2,0'. Motor: 3 HK Sleipner fra 1949.
Klide: MR54.