GetTitle

  • Brødrene N-5-R 01 19xx
  • Brødrene N-5-R 01 ca 1926

"Brødrene", N-5-R. , var en nordlandsbåt med 6 årer, altså en seksring, men lengden tyder på at båten var større, kanskje en 3½ roms båt eller åttring????
Den var bygd i 1909 og hadde ikke motor.

Lengde: 36', bredde 12', dybde 4,8'.
"Brødrene" var mest sannsynlig rigget med med råsegl.

"Brødrene" er registrert i Tillegg II til MR20, som er datert 3.3.1921, og kan ha vært innkjøpt brukt. Som eier i 1921 er oppgitt P/R (partsrederi) Johan Bernhoff, Myken.

Båten ble solgt en gang i perioden 1926 - 1928, og er i MR28 oppført med ny eier Martin Engvold, Sørfjorden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. R. BRØDRENE. Størrelse: 36' lang 12' bred 4' 10" dybde. BRØDRENE var en listerbåt som ble bygget i Hardanger 1909. Eiere Johan Bernhoff Myken og Matias Bernhoff Myken. Båten ble solgt til M. Engvold i 1925, senere i 1936 ble den strøket av merkebrevet ettersom den var solgt og ikke skulle brukes til fiske.