GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/sjoliv-ii-n-8-r-2


sn "Sjøliv" (II), N-8-R, var en Rana 630 plastsjark, bygd av Rana Plast AS på Hemnesberget i 1986. Halfdan Eriksen (1920 - 1998) kjøpte båten etter at Mykenfisk II var solgt, året før.
Lengde 6,6 m/20,5', bredde 2,4 m. Motor: 34 HK Yanmar, 1986.

Halfdan kjøpte båten mens han og kona Liv bodde på Flekkerøya ved Kristiansand fra 19??, og drev litt fiske med den der. Da de i 1992? flyttet heim, fikk de sendt båten nordover med en av Fritz Andreassens båter.

Halfdan drev litt heimfiske for Myken til 199?, da båten ble solgt til Engavågen???