GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/ole-ivar-n-r


"Ole Ivar", N- -R, var en plastsjark tilh. Ole Johan Johansen, Myken. Ole Johan kjøpte i 19?? et plastskrog fra ?? og laget innredning, overbygg etc. selv.

Etter at han flyttet?

Motor: Yanmar?