GetTitle

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.saganett.no/images//saganett/lettbat-halfdan-eriksen


Må Lettbåt tilh. Halfdan Eriksen, klinkbygd på 1950-tallet i Rana.
Lengde ca. 16', motor: 8 HK Marna.

Lettbåten ble brukt til notdrifta med Mk "Nordhavet".

I 19?? ble lettbåten solgt til Paul Nygård, Myken, og
i 19 til Ulf Skauge, Myken, ???
i 19 til Halvard Thommesen, Myken, ???