GetTitle

  • Størjen N-380-R 01 ca 1954

Må "Størjen", N-380-R, oftest kalt "Størja", var en klinkbygd lettbåt, bygd i 1952, trolig på Hemnesberget, for Edgar Lunheim, Myken.
Lengde 17,5', bredde 6,4', dybde 3'. Motor: 4 HK FM bensinmotor fra 1951 (MR54).
Det var mest sønnen, Kolbjørn, som brukte båten. Han "vokste opp" i "Størja".
Kolbjørn var kjent for å være både uredd og uvøren, og hadde mange opplevelser i lettbåten:

En gang feilberegnet han kurs og fart, slik at han kjørte på og brakk roret på Harald og Ragnvald Risviks sjark "Skreien", som lå i fortøyninga. Paul Nygård fikk oppdraget med å lage nytt ror (BS).

En annen gang sovnet han på vei inn Sørsundet, og gikk på "Glorsjiten", den store steinen som ligger i flomålet på Finnøysida (SG).

En tredje gang kopla han fra motoren i stedet for å reversere, slik at "Størja" gikk opp i fjæra under Johan Bernhoffbrygga, rett under dassen som sto på kaia. Søstera Marta var med, men heldigvis or begge var ingen på do akkurat da! (SG).

"Størja" ble i 19?? solgt til Paul Nygård? Motoren til "Pelle"?