GetTitle

  • Ny Trio N-403-R 01 19xx

Mkr "Ny Trio" eller "Nytrio", N-403-R, var en klavert krysser, bygd i 1957 av Rudolf Sørli på Otersøy i Nord-Trøndelag, for Johan Arnt Nilsen. Myken (1918 - 2007). (JAN/BS).
Lengde 24' (7,53 m), bredde 8,5' (2,67 m), dybde 4,3'. Motor: 6 HK Sabb fra 1957.

"NyTrio" hadde opprinnelig styrhuset bak. Båten ble ombygd i 19??, og fikk da nytt styrhus framme. Samtidig ? fikk den montert ny motor, en 30 HK Sabb.

"NyTrio" ble solgt i 2005, til Lorens Kalås, Sundøy.