GetTitle

  • kameraten N-302-R 01 19xx

Må "Kameraten", N-302-R, var en åpen, (halvdekket?) klinkbygd sjark bygd i 1948 på Sund på Hemnes, for Johan Arnt Nilsen, Myken.
Lengde 20', bredde 7', dybde 3,5'. Motor: 5 HK Sabb, 1939.

Da Johan var på Sund for å hente båten, var Hans Hansen, Myken, der samtidig for å avtale oppbygging av Mk "Langholmen", N-188-R (JAN).

"Kameraten" ble seinere overtatt av Johans bror Elias, og er i Merkeregisteret for 1954 oppført med ham som eier.
Båten ble solgt til Bolga (JAN) på slutten av 60-tallet/beg. 70-tallet (BS).