GetTitle

  • Sjøvoll N- -R 01 19xx

Mk "Sjøvoll", N- -R var en klavert kutter, bygd i 19?? i Saltdalen.
Lengde: 38-40', motor ?? HK Skandia.
Kjøpt i 1945 fra Salten av Edgar Eliassen Lunheim, Myken,
Solgt etter relativt kort tid til ???