GetTitle

  • Tryg Gideon 01 1935

Må "Trygg" alias "Gideon", N-133-R, var en nordlandsbåt av åttrings størrelse, bygd i 1931.
Lengde 26', bredde 9', dybde 4,2'. Motor: 6 HK Gideon.
Båten hadde lugar framme.
Eier: Adolf Hanssen, Myken (1877 - 1941). Dette skal kontrolleres mot MR32 mfl.
Fra 1934 er sønnen Hans (1911 - 1993) oppgitt som eier. Hans drev med flyndretråling og line, sammen med Odin Olsen (1901 - 1974).
Det er uvisst om Adolf drev fiske med båten før Hans overtok den, men den er ikke registrert i Merkeregisteret før 1934.

"Trygg"/"Gideon" var en "hylarkrok", dvs. en nordlandsbåt bygd for segl/årer, med isatt motor. Legg merke til at krystokken fortsatt står på framstevnen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
den samme????????????? neppe ...
N. 39. R. TRYG. Størrelse: 33' lang 7' 4" bred 2' 8" dybde. TRYG var en åpen Nordlandsbåt (5 par årer). Den var bygd på Hemnes i 1906. Eier: Ivar Kristiansen Sjåvik. Båten ble solgt til Rich. Røsok, Rødøy. Han solgte den videre i 1924 til Gamvik.

Alt. søkeord: Tryg