GetTitle

  • Union N-152-R 01 19xx

"Union" N-152-R, var ei motorskøyte, bygd i 1933.
Lengde 26', bredde 9,2', dybde 3,8'.
Motor: 7 HK Union, også fra 1933.
Eier: Anders Eliasssen, Myken, som er registrert som eier fra 1934 til 1966.

Sønnen Oskar skal ha overtatt "Union", men det er uvisst når. Oskar tok båten med seg da han i 19?? flyttet til Indre Kvarøy.