GetTitle

  • Snøgg N-116-R 01 19xx

"Snøgg", N-116-R, var en åpen, klinkbygd båt, bygd i 1934 i ?? Båten var oppalt etter den første "Snøgg" fra 1911 - 12; se denne.
Eier var Magnus Mathiesen, Myken
Lengde 20,9', bredde 6,8', dybde 3,5'. Motor: 2 HK Wichmann.
Kilde: MR36.

Motoren ble seinere tatt ut og brukt som "vedhøgger-motor" i vedskottet på Fjellheim, Nedre Tjong, som var Magnus Mathisens heim etter at han flyttet fra Myken. Motoren hadde denne funksjonen til langt opp på 1950-tallet.
På midten av 1960-tallet ble det gamle vedskottet revet, og motoren demontert. Løse deler ble tatt av, resten ble innpakket i papp og gravd ned i tomta. I 2001 ble bygningen fra 1960-tallet revet til fordel for en større, moderne garasje. Motoren ble da tatt opp av jorda igjen, og hadde nesten ikke rustet utvendig.
Den lille Wichmannen er nå (2006) tatt vare på i motormuseet på Nordvernes.
Kilde: JMM, tekst 00102.