GetTitle

  • Ny Skreien (II) N-5+3-R 01 197x

Må "Ny Skreien" (II), N-503-R, også kalt "Nyskreien", ble bygd i 1965, trolig på Hemnesberget, for Ragnvald Risvik, Myken (1920 - 1995).
Lengde 22', bredde 8,4', dybde 4,7'. Motor: 8 HK Sabb. Kilde: MR66 og 71.

ER:
Nyskreien ble bygd i 1973 av Urland på Hemnesberget, for Ragnvald Risvik, Myken (ER).
Lengde: 23-24', motor: ?? HK Sabb.
"Nyskreien" sleit seg fra fortøyninga i 1974, drev først mot Salterikaiet og sank deretter nord for Langstrandbrygga (SG).

24.2.05 BS