GetTitle

  • Havbris N-205-R 01 2004

MS "Havbris", N-205-R, er en ?? fots (fiskebåt), bygd i stål av ? i ?
Eier: Tomas Hanssen, Myken/Jansvik.

Mer om båten?

Brukes i fiske etter torsk, sei, sild, blåkveite, xxxxxxxxxxx