GetTitle

  • MK Vesla N-505-R 01 ca 19xx

Mk "Vesla", N-505-R, var en klavert kutter, bygd av far til Jan Danielsen på Selsøya.
Einar Risvik, Myken, kjøpte båten i 1970.
Lengde 8,2 m/28', bredde 2,9 m, dybde 1,3 m. Motor: 23 HK B.M.C. (Perkins?)

I 19?? fikk han skroget plastet på plastfabrikken på Tonnes, og fikk samtidig? montert en 60 HK Leyland.

"Vesla" ble solgt til Bolga i 1986

Kilder: ER og MR82??????????????????????????????????

NB: Einar Risvik sa N-3-R? xxxxxxxxxxxxxxxxx En annen båt???