GetTitle

  • Svanen ca. 1915

Mk "Svanen" var en såkalt lovundkutter, bygd omkring 1915?, for Elias Johansen, Myken (1858 - 1921) og sønnen Anders Eliassen (1881 - 1964) (GD). Dette var før Merkeregisteret ble etablert, og Svanen hadde derfor ikke merkenummer.
Lengde 34 fot, motor: 7½ HK Norrøna (MSM).

"Svanen" ble bygd av Jacob K. Jakobsen, Lovund, muligens sammen med Johan Hansen, Lovund. De bygde båter sammen og hver for seg, helt fra tidlig på 1900-tallet. I 1914 flyttet Jakobsen til Rana og slo seg i Selforssjøen. Han fortalte dette til Olav Jakobsen Ravnåli (OJR) (1908 - 2000) (BS).

Etter et par år ble båten forlenget på Hemnes. Det er ikke unsannsynlig at bildet av Svanen, med navnevimpel i mastra, er tatt i forbindelse med ankomst fra Hemnes med nyoppbygd båt.

"Svanen" forliste i uværet nyttårsnatta 1917/18. Båetn var ikke assurert og eierne led derfor et betydelig tap.

Her er en beretning fra Gunvor Dombestein (GD) om denne hendelsen:
Listerbåten til Sivert Hanssen* sleit seg fra fortøyninga og dreiv ned på "Svanen", som også sleit seg og rak på land nord for Langstrandbrygga. Folk sprang til for å berge båten, men en sjø tok den ut på nytt. De greide ikke å hindre at den rak ut Nordsundet. Flere år seinere fikk fiskere deler av "Svanen" på line.
(Det er gjort enkelte tilpassinger i originalteksten, som er svært ordknapp) (BS).

*Det er ukjent hvilken båt dette var. OJR mente det var Hans Daniel Nilsens listerbåt som kom i drift, og at begge båter rak ut Sundet.