GetTitle

  • Pia N-17-R 01 19xx

Ms "Pia", N-17-R
"Pia" var ei klinkbygd spisskøyte, bygd i Rana i 1916.
Lengde 36', bredde 12'10", dybde 6' 10".
Båten hadde ved leveringen en Dan motor på 14 HK (1915), og byggesummen var
kr. 9 000.
Eier var kjøpmann Johan Mathiesen (1877 - 1923), Myken. Etter hans død kom (fra 1925) Kristian Benjaminsen, Gjerøy, inn som medeier. Fra 1929, da Johan Mathiesens bo ble skiftet og han formelt gikk ut som eier, kom også Rudolf Benjaminsen fra Gjerøy inn på eiersiden.

Fra båten var ny var det Martin Nikolaisen, Myken/Småhågan (1879 - 1971), som brukte båten i fiske. Mens Martin hadde skøyta forsøkte han stadig å få motoren til
å yte mer. Hver gang han mente han hadde gjort en forbedring brukte han å si "No ska Piæ-rævæ tøumen få!" (LOE).

Martin flyttet fra Myken i 1924 (RV). Etter dette var Hans Daniel Nilsen ("Hans-Danel") (1877 - 1959) høvedsmann på "Pia" i mange år (HE).
"Benjaminsen-karan" fra Gjerøya leide bu hos Hans Daniel, "Hans-Danelbua". Det var hans søster, Julianne Nilsen (1873 - 1971) som kokte for dem. Benjaminsen-karan
hadde ord på seg for å være kresne på maten; middagen måtte være nykokt og varm når de skulle til bords. Adolf Hanssen, (1877-1941), flirte av dette og sa at Ho Juliannæ kunnj'kje sætt på pote:tn før Piæ va i sunnj'e! (HJE).

"Pia" ble senere solgt til Alf Jensen, Gjerøy, som i 1952 fikk skøyta helt oppbygd og utstyrt med ny motor, en 22 HK Rapp,
Skøyta ble solgt igjen i 1953/54, denne gang til Gustav Hoff, Jektvik, som i 1960 fikk satt inn ny motor, en 40 HK Rapp. Dette var trolig den siste Rappen som kom til Rødøy.
"Pia" ble slettet fra merkeregisteret i 1967, da skøyta var kondemnert (JMM).

-oOo-
Kontroller med disse opplysningene fra Å1/2?: (noe omskrevet)
N-17-R Ms Pia. Størrelse: 36' lang 12' 10" bred 6' 10" dybde. Pia ble bygd i Rana i 1916. Motor: Dan 14 HK (1915). Eiere: Kristian Benjaminsen, Gjerøy og Johan Mathiesen, Myken. Johan Mathiesen, som døde i 1923, gikk formelt ut som eier først i 1929, og Rudolf Benjaminsen Gjerøy ble ny medeier. Ms Pia ble senere solgt til Alf Jensen Gjerøy som i 1952 fikk båten helt oppbygd og fikk innsatt en 22 HK Rapp motor. Ms Pia ble i 1953/54 solgt til Gustav Hoff. Gustav Hoff fikk i 1960 satt ny motor i Pia - en 40 HK Rapp. Dette var trolig den siste Rappen som kom ny til Rødøy. Pia ble strøket av merkeregistret i 1967, ettersom den var kondemnert.