GetTitle

  • Bassenggrønt
  • Bassengrot
  • Mykenvann
  • P1010031
  • P1010032
  • P1010033
  • Torebassenget 01 2003

Tore-bassenget var et plastbasseng som rommet 12 000 liter vann, og som ble satt opp i 2001 av Bjørn Skauge. Bassenget stod på en 6 x 6 meter platting like ved Odinplassen.

I 2002 ble bassenget utstyrt med ovn som varmet vannet til omkring 20-30 grader. Ovnen ble laget av Roald Jonassen, Engavågen. (BS).

Den høyeste temperaturen som har vært registrert er 34 grader (RJ).