GetTitle

 • 17 mai 19yy
 • 17mai08 01
 • 17mai08 02
 • 17mai19xx
 • 17mai19zz
 • Flamencokonsert 06apr06
 • Grilling foer aapning gammalbutikken
 • Julegrantenning 5des06
 • Juletrefest 19bb
 • Konsert 2006
 • P1010033
 • Paaskelunsj 01 kanskje 2008
 • Paaskelunsj 02 kanskje 2008
 • Paaskelunsj 03 kanskje 2008
 • Petter-Inge Pettersen (til v.) og svogeren Trygve Lunheim
 • Psykisk helse kurt 2008
 • Sommerbasar 2008
 • Sommerbasar kanskje 2008
 • St hans 01 2008
 • St hans 02 2008 01
 • St hans 0jun05
 • St hans ca 1963 ca
 • psykisk helse paa soerloekta 2008

ARRANGEMENTER PÅ MYKEN

1914, i mars: Forsvarsmøte
Ranens Tidende har 11.3.1914 denne overskriften:
"Forsvarsmøte avholdes på Myken, med 250 deltakere."
Avisreferatet forteller bl.a. "Der besluttedes at indsende en adresse til stats- magterne om snarest mulig at vie Nord-Norges forsvar den største opmærksomhet".

1965, 6. juni: Bispevisitas
I pinsen i 1965, næmere bestemt den 8.6, var det bispevisitas på Myken v/biskop
H.E. Wisløff (ELN). Se Forsamlingshuset.

1983, 7. - 18. juni: Visekonsert og viseverksted
Se under Kursvirksomhet.

1990 og 1991: Båttreff
Rødøy Kystlag, som er tilsluttet Forbundet Kysten, arrangerte to år på rad båttreff på Myken. Båttreffene var myntet på båtfolket i distriktet, og ble arrangert 26.-27. mai 1990 og 8.-9. juni 1991.
Til begge treffene ble det organisert konvoi over Mykenfjorden med redningsskøyta i spissen. Av programmet kan nevnes fiskekonkurranse, ro-konkurranse, fellesgrilling, bryggedans, kåseri om Myken, demonstrasjon an redningsutstyr, omvisning på Myken fyr, utstilling av gamle fotografier, gospelkveld og - på søndag - under begge arrangementene var det gudstjeneste på Forsamlingshuset. På det siste Båttreffet var Forsamlingshuset fylt til trengsel.
Båttreffene var svært populære og trakk mye folk. I 1991 var det over 50 båter i konvoien, og flere hundre tilreisende. (BS)

1995, juli: Slektsstevne
I juli 1995 ble det arrangert slektsstevne for etterkommere av Adolf og Hanna Hanssen, Myken. Ca. 110 tilreisende var til stede. (BS)

1996, 16. januar: Bispevisitas
Den 26.1.1996 var det bispevisitas på Myken. Biskop Øystein Larsen og prost Birger Bentzen holdt gudstjeneste på Forsamlingshuset. De var ledsaget av bispinne Marit Larsen, sokneprest Per Bjerkeli og organist Onar Haugli med kone Anne Kristin (ELN).
Se Forsamlingshuset.

1996, 28. juli: Friluftskonsert
Nordland Musikkfestuke arrangerte friluftskonsert på Jutøya den 28. juli 1996, med Arctic Brass og Ottar "Big Hand" Johansen som hovedattraksjoner. Ca 450 besøkende overværer konserten, som blir en ubetinget suksess, ikke minst takket være en fantastisk innsats fra Mykenfolket. Se bilde til høyre av musikkpaviljongen som ble bygd på Jutøya i forbindelse med konserten (BS).

2001, 17. mai:
Nasjonaldagen blir feiret nesten hvert eneste år. Vittige tunger hevder at 17.-maitoget på Myken er 7 meter langt og lukter fisk. Det er nok ikke så langt fra sannheten - men bare når det gjelder lengden!
Til høyre finner du noen bilder fra 17.-maitog fra ulike år. Selve toget har forandret seg en del ned gjennom årene. Før i tida var det vanlig å ha musikk i toget, og ofte var det han Lauritz Eliassen (f. 1929) som spilte trekkspill. Noen kunne ha med en stor blikkboks og bruke den som tromme.
Men sangen har alltid vært med; og det som ble sunget, var helst de gamle, kjære sangene som forbindes med nasjonaldagen; "Ja, vi elsker", "Gud signe vårt dyre fedreland", "Norge i rødt, hvitt og blått" og så videre. Fra omkring 19?? ble det stensilert opp hefter med sanger, slik at flest mulig kan delta.

På 1990- og 2000-tallet har feiringa foregått omtrent slik:
Det blir satt opp plakat på butikken som inviterer til 17.-maifeiring, med oppfordring om å ta med mat til bespisningen etter toget. Alle møtes på skola om ettermiddagen, i sin beste puss og med flagg og 17.-maiblåser. Det store norske flagget og skolefanen blir funnet fram, og så går toget av sted, rundt svingen og nordover veien. Etter at Minnestøtta kom i 2001, har toget gått trappene helt opp på Nonshågen, der det har vært holdt en høytidelighet med nedlegging av blomster til minne om de som har omkommet på havet.
Vanligvis snur toget ved Gammalskola. Foran hus der det bor eldre som ikke kan gå i toget, ropes det hurra og vinkes med flagg som en ekstra oppmerksomhet. Vel tilbake på Skola samles folket i et av klasserommene. Noen ønsker velkommen, og det blir gjerne litt underholdning ved skoleelevene.
Noen leser kanskje en fortelling eller et dikt eller to.
Det arrangeres vanligvis leker og konkurranser for barn og voksne, med tilhørende premiering.
Til slutt vanker det kaffe, brus, smørbrød, kaker og annet godt av det folk har tatt med seg.

2001, 15. juli: Avduking av Minnestøtta for omkomne på havet
Den 6. februar 1981 omkom 7 fiskere, 6 av dem fra Myken, på havet da seisnurperen
Mkr "Western" forliste. Året før omkom Kolbjørn Lunheim på havet.
Til minne om dem som har mistet livet på havet reiste Mykens befolkning, med god støtte utenfra, ei minnestøtte på Nonshågen. Støtta ble avduket søndag 15. juli i strålende vær, og svært mange var til stede. Arrangementet ble ledet av Knut Sønstegaard, som var sokneprest i Rødøy og forrettet gudstjenesten da de omkomne fra "Western" ble bisatt. Nåværende sokneprest i Rødøy, Peter Julander, var også til stede. Se Minnestøtta.

2004, 25. juli: 100-års jubileum for Forsamlingshuset
Den 25.7.04 var Forsamlingshuset fylt til trengsel igjen, denne gangen til 100-års jubileumsgudstjeneste for Forsamlingshuset eller Bedehuset som det kalles til daglig.
Biskop Øystein Larsen holdt prekenen på søndag. Lørdag kåserte Hårek Hansen (f. 1953) om Forsamlingshusets historie. Til jubileet hadde Hårek laget et fyldig jubileumshefte som tar for seg Forsamlingshusets historie i tekst og bilder. (BS).

Alt. søkeord; Hansen Hanssen