GetTitle

 • Kursvirksomhet 01 1939
 • Kursvirksomhet 01 2000
 • Kursvirksomhet 01 2002
 • Kursvirksomhet 02 2002
 • Malekurs 01 1994
 • Malekurs 02 1994
 • P8100004
 • P8100005
 • Restaureringskurs 02 2002
 • Restaureringskurs 05 2002
 • Restaureringskurs 06 2002
 • Restaureringskurs 2000
 • Restaureringskurs 2002
 • SY Josefine 200x
 • Seilkurs 1 mai08 02
 • Seilkurs 2 mai08 03
 • Skrivekurs 200x
 • Skrivekurs 200z
 • Uthus Pennystua 01 2003

KURSVIRKSOMHET PÅ MYKEN
På Myken har det i årenes løp vært arrangert mange kurs av ulike slag. Mange av de fra eldre tider er gjemt i historiens mørke, men noen kan likevel nevnes her:

1932: Navigasjonskurs
I perioden 24.9. - 8.12.1942 ble det avholdt navigasjonskurs på Forsamlingshuset under ledelse av en Andreassen. Det var 17 deltakere; 1 fra Meløy, 5 fra Vesterålen, 7 fra Myken og 4 fra andre steder i Rødøy. De 7 fra Myken var: Lars Nilssen, Eilif Eliassen, Asbjørn Bernhoff, Birger Nikolaisen, Hans Hansen, Johan Arntsen og Bjarne Arntsen (HMH 2004).

1939: Førstehjelpskurs (ta bort bildet under Gammalskola? xxxxxxxxxxxx
Det var trolig Sanitetsforeningen som i 1939 holdt førstehjelpskurs flere steder i kommunen. Årsaken var at 2. verdenskrig var i gang i Europa, og folk følte behov for å lære førstehjelp. På Myken ble kurset holdt på Gammalskola, undre ledelse av instruktøren, Dikka Bru. Ikke overraskende var det bare kvinnelige deltakere på kurset, ca. 20 i tallet. Du kan se dem på bildet til høyre. Navnene er, bak fra venstre:
Ane Johansen, Hildur Bernhoff, Dikka Bru, Helga Edvardsen, Nanna Nikolaisen, Gunvor Dombestein, Anna Eliassen, Nille Nilsen, Pauline Nygård, Anna Movik, Hildur Hansen, Ågot Bernhoff og Ane Mathiesen.
Foran fra v: Kathrine Edvardsen, Tordis Risvik, Anne Nikolaisen, Jorunn Eliassen, Margrethe Bernhoff, Olga Hansen, Edith Eriksen og Karen Rystad.

1949: Sykurs på Bedehuset
I oktober 1949 ble det holdt sykurs på Forsamlingshuset, med Astrid Svenø fra Brønnøysund som lærer. Det var 10 deltakere, de fleste fra Myken, men noen kom fra øyene omkring. Kurset varte til bortimot jul (HMH 2004).
Dessverre finnes det ikke bilder fra kurset.

1949/50: Regnskapskurs
Dombestein holdt regnskapskurs vinteren 1949/50 for dem som skulle konfirmeres våren 1950, bl.a. Elly

1952: Sykurs på Gammalskola
Sylærerinne Asbjørg Aune fra ??? holdt sykurs i kjelleren på Gammalskola, fra 20.9 til 1.11. Hun bodde hos Dombestein (GD). EH delok på kurset.

1981, sommeren: Sjøredningskurs
Myken Fiskarlag avholdt kurs i sjøredningdtjeneste og brannvern på Myken. NP skriver den 2. juni at det var stor interesse for kurset og at mellom 20 og 30 personer hvorav 7 - 8 kvinner var med på den praktiske delen, som innebar en realistisk redningsaksjon med bruk av redningsdrakter og helikopter.

1983: Lampeskjermkurs
Med Ragnhild Arntsen fra Rødøy som leder arrangerte AOF (Arbeidernes Opplysningsforbund) kurs i sying og trekking av lempeskjermer på skola.
Deltakere var Petra Risvik, Karin Eriksen, Magnhild Nilssen m.fl.

1983, 7. - 18. juni: Viseverksted
I forbindelse med Rødøystevnet, som ble holdt i Tjongsfjorden dette året, ble det på Myken arrangert stor visekonsert med Jack Berntsen, som også ledet et viseverksted. Det var her "Mykenvisa" ble laget i et samarbeid mellom Jack Berntsen og U/L "Dragsug"; ei populær vise som nesten er blitt som en Mykens nasjonalsang.

Fra 199?: Seilkurs
Helge Eriksen har arrangert flere seilkurs med SY "Josefine", som er ei seilskøyte på 37', av Colin Archer-typen.
Det har både vært holdt begynnerkurs med inntil 8 deltakere og videregående kurs med inntil 4 deltakere.
19??:
19??:
19??:
19??:

Fra 1994: Malekurs
Kari Gautneb, for de fleste bedre kjent som "Kari Kunstner" fra Drammen har vært instruktør på flere kurs i kunstmaling på Myken skole og Utheim. Karis opplegg går ut på å male med akrylmaling på store lerreter.

Følgende kurs har vært avholdt:
1994: Begynnerkurs med ?? deltakere (se bildet).
1995: Begynnerkurs med
1996:
1997:
1998:
1999: To begynnerkurs?

Fra 1995: Skrivekurs
Inga Næss og datteren Tale Næss fra Trondheim holdt i samarbeid med Bjørn Skauge
kurs i skriving av tekster på Myken skole og Utheim:
1995:
2002:

I 2000 og 2002: Kurs i antikvarisk restaurering
Byggmester Jarl Styve fra Haugesund var lærer på begge kursene, som var støttet av Riksantikvaren:
Deltakere:
2000 (22.5 - 2.6): Stein Hauahei, Mo i Rana, Toralf Heen, Nordvernes, Anne Berit Oksfjellelv, Dønna, Bjørn Skauge, Myken, Per Einar Steinrud, Mosjøen, John Zakariassen, Tromsø, Odd-Arne Johansen, Rødøya, Torstein Johansen, Sørnesøy, Toralf Heen, Nordvernes (i 3 dager).
Til dette kurset var det leid inn kokk til moddagslagingen: Helle Løver fra Kongsberg, som da var bosatt på Myken.
2002 (3. - 8.6): Per Einar Steinrud, Mosjøen, John Zakariassen, Tromsø, Anne Berit Oksfjellelv, Dønna og Bjørn Skauge, Myken. Toralfs kone Rakel var med på en del av kurset, spesielt med barkekniven. Johns kone Nelly og Jarls kone Gerd hjalp mye til med matlagingen, noe det ble satt stor pris på.

-oOo-