GetTitle

  • Foreningsliv 01 1943
  • Foreningsliv 02 19xx
  • Ishuset 02 ca 19xx
  • Orglet 01
  • foreningsliv 01 1957
  • foreningsliv 01 1960
  • foreningsliv 01 19zz
  • foreningsliv 01 ca 1957


FORENINGER OG LAGForeningslivet på Myken har vært utrolig omfattende. Det vitner om en befolkning som var levende opptatt av å samles om felles interesser og oppgaver, og som var

villig til å yte noe for andre - ofte langt utenfor det lille fiskeværet som var deres heimplass.

På Myken har det vært sangkor og skytterlag, misjonsforeninger og ungdomslag, fiskarlag og avholdsforening, husmorlag og sanitetsforening. Og mange flere.

Her er en oversikt, som neppe er komplett:Mykens Sangkor, fra 1870 - 80-tallet

I følge nekrologen over Hans Johansen i Nordlandsposten 15.5.1939, sto Hans som leder for det i sin tid bekjendte Mykens Sangkor, helt fra sin ungdom og til alderdommen sa stopp" .

"Onkel Hans", som de fleste på Myken kalte ham, ble født i 1853 og døde i 1939. En

kan derfor regne med at korvirksomheten var i gang på 1870 - 80-tallet.

I årenes løp er det mange som har vært med i dette koret, bl.a:

- Marie Eliassen, Katrine Jacobsen og Elise Nygård, som sang sopran,.

- Julianne Nilssen, som sang alt,

- Sivert Hanssen, Elias Johansen, Emil O. Eliassen og Anders Eliassen, alle tenor, og

- Hans Johansen og Hans Daniel Nilssen, som sang bass.

Koret var velkjent i hele distriktet, og deltok på tilstelninger også utenfor Myken,

bl. a. i Rødøy kirke og Lurøy kirke.

Det har senere vært flere sangkor på Myken, men ingen som har kunnet måle seg med det som Hans Johansen ledet.

(BS, HMH04).Myken Afholdsforening

ble startet av Olav (Olaf) Hanssen, sønn av Hans Johansen. Foreningen arrangerte i 1906 et møte på Forsamlingshuset, og samlet da inn penger til saken. Det er ikke

kjent hvor lenge foreningen besto, men det ble ikke søkt om å få avholde møter etter dette ene. (HMH04).Myken Skytterlag.

Nordlands Avis skrev 22.1.1913 at skytterlaget på Myken hadde sendt inn årsberetning innen fristen.

Laget hadde skytebane på Sandøya.

Skytterlaget må ha vært i aktivitet så seint som i 1950, da det i forsamlingshusets regnskap er bokført et bidrag fra Skytterlaget v/Johan Bernhoff på kr. 100. (HMH04).

Ut over dette har en ikke noen opplysninger om skytterlagets virksomhet (BS).Myken Fiskeriforening,

også kaltIshusforeningen, ble startet ca. 1913 med Anders Eliassen (1881 - 1964) som formann (BS). Formålet var å få bygd et ishus, noe som ville komme både fiskere og fiskkjøpere til gode. Senere var Johan Bernhoff (1877 - 1959) formann i en årrekke. Hans Daniel Nilsen (1877 - 1959*) var kasserer.

Ishuset og isrenna fra Isdammen ble bygd på 1920-tallet, muligens av Hyttan fra Melfjordbotn?. Til 1938?

I siste halvdel av 1930-tallet ble foreningen innlemmet som lokallag av Noregs Fiskarlag (HMH73).

Du finner mer om Ishuset og isrenna under Ishuset.

*Johan Bernhoff og Hans-Danel var nokså like gamle.Myken Redningsforening

Folket på Myken hadde, naturlig nok, et stort hjerte for redningssaken. Da det ble stasjonert redningsskøyte på Myken under vinterfisket på 1920-tallet, ble det stiftet redningsforening. Anders Eliassen (1881 - 1964) var formann i foreningen i en årrekke.Hvert år ble det arrangert en "redningsfest" på forsamlingshuset, til inntekt for redningsselskapet. Husmødrene hadde bakt kaker og laget geleer og annet godt som ble auksjonert bort på festen. Etterpå ble det servert kaffe og kakao, og det er grunn til å tro at en god del av auksjonsgjenstandene ble konsumert på festen (HJE).Siste formann i redningsforeningen var Petra Risvik f. Meisler (1942-1996).Myken Sykeforening (seinere Myken Sanitetsforening)

ble stiftet i 1925 av Katrine Jacobsen, som ledet foreningen i mange år. Foreningen hadde som formål å skaffet til veie sykemateriell, f.eks, sykekurv og -båre, til utlån for syke på stedet. (kompletteres) xxxxxxxxxxxxxxxx

Det var trolig Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) som i 1939 holdt førstehjelpskurs flere steder i kommunen, bl.a. på Myken. Årsaken var at 2. verdenskrig var i gang i Europa, og folk følte behov for å lære førstehjelp. Se Kursvirksomhet.I 1954 kjøpte Sanitetsforeningen Didrikbua for kr. 2 500 og innredet den til sanitetshus. Det var vanskelig å skaffe penger til ombygging, så dette tok tid. Første kontordag i Sanitetshuset, som det ble kalt, var først 7. februar 1955. Fra dette året fikk Myken kontordag for legen hver måned (NP18.11.1975/GD/HMH 1973).Det var meningen at en også skulle få tannlegebehandling for skolebarna i Sanitetshuset, slik at en slapp å sende ungene av gårde til ???.

Årsoversikt 1958 problem xxxxxxxxxxxxxxMen det var ikke problemfritt å få noen til å huse annlegen og assistenten de dagene de, pipe nevntI 1975 feiret foreningen 50-årsjubileum med en festlig tilstelning på Forsamlings- huset. I jubileumsåret var Maia Hansen formann. Gunvor Dombestein, som noen år tidligere flyttet fra stedet, ble nevnt som den som hadde vært formann lengst; i 17½ år. Året før hadde foreningen fått overta Gammalskola, vederlagsfritt hos Rødøy kommune. Norske kvinners Sanitetsforening bidro med ??????, og det ble lagt ned mange dugnadstimer under oppussingen. Men i jubileumsåret kunne bygningen tas i bruk, som et nytt og tidsmessig sanitetshus, med kontor for lege og helsesøster (GD/ELN). Den første kontordagen var 14.10.1975 (GD).NKS var på den tiden en meget stor organisasjon med over 100 000 medlemmer og hindrevis av foreninger spredt ovar alt i hele landet.Misjonsforeninger

har det vært mange av på Myken, fra langt tilbake i tida, stiftet til mange ulike formål.

- Kina- og Japanmisjonen

Her var Ester Wigdel leder. Se Barneforeninga nedenfor.

- Finnmarksmisjonen

Noen av stedets damer møttes hver 14. dag i forskjellige heimer, for å strikke og sy, drikke kaffe og hygge seg. Det ble laget ting som skulle sendes med den årlige julepakken til barnehjemmet i Kåfjord i Finnmark. Denne tradisjonen varte fra ca. 1943 og minst til 1980 (ELN).

- Indre Sjømannsmisjon

De som møttes i denne sammenhengen var Anne Larsen, Liv Eriksen, Edith Gabrielsen, Emma Lunheim og Kjellaug Gabrielsen (ELN). Årstall?

Personene på fargebildet fra møte i sjømannsmisjonen:

Foran fra v: Gunvor Dombestein, Esther Wigdel, Liv Eriksen, Edith Gabrielsen. Bak fra v. Audhild Eriksen, Kjellaug Eriksen og Gerd Gabrielsen.

- Bøsseforeninger

I tillegg til de formelt stiftete foreningene har det det vært såkalte bøsse- foreninger, som samlet inn penger til Santalmisjonen, Blå Kors og Misjonssambandet (HMH73).

Personene på bildet på trappa foran Lunheim:

Bak fra v: Hilda Hanssen, Helga Edvardsen, Jensine Nicolaisen, Anna Movik.

I midten fra v.: Marie Eliassen med Eva på armen, Lina (Eline) Bernhoff.

Foran fra v: Julianne Nilsen og Anne (Ane) Johansen.

- Kvinneforeningen (skal kompletteres/slås sammen med??)

Personene på bildet fra stua til Marie og Johan Eliassen er fra v:

Mary Nikolaisen, Anna (Tulla) Bernhoff, Petter Moe (som dog er mann!), Anne Nikolaisen, Aud Hanssen, Edith Hanssen, Liv Eriksen, Nanna Hanssen, Edith Gabrielsen, Marie Eliassen, Ellen Nikolaisen og Marta Lunheim.Pikeforeningen "Håpet"

bla startet av Maia Hansen ca. 1936 (Nanna Nicolaisen, f. 1922, var i konfirmasjons- alderen). Foreningen var i virksomhet i 2 - 3 år.

Kilde: NHMyken Fiskarlag

ble stiftet ca. 1939. Den første formannen i ishusforeninga var Olaf Edvardsen???

Konrad Hanssen var også tillisvalgt. Samtidig ble Ishusforeningen nedlagt.

Senere har fiskarlaget hatt følgende formenn:

- Lars Halvar Nilssen

- Tomas Hansen

Flere?"Mykens Forening"

Denne foreningen har det ikke lykkes å finne ut noe om, verken om formål eller virksomhet. Det var Hansine Langstrand på Rødøya som i 1990 lånte bildet til Rødøy Fotoarkiv og som oppga navnet "Mykens Forening".

Navnene på bildet til h. er:

1. rekke fra v: Haldis Hanssen, Helga Thomassen, Gunvor Eliassen (senere gift Dombestein), Judith Nygård (søster til Alf og Hagar Nygård; emigrerte til USA), Elise (Lise) Eriksen, Astrid og Hildur Bernhoff.

2. rekke: Emil Eliassen (poståpner), Edvin J. Jakobsen (emigrerte til USA), Einar Rognan fra Kabelvåg (formannsaspirant under moloarbeidet på 1920-tallet), Henry Bernhoff, Nikolai Veimoen fra Vega (moloarbeider), Johan J. Langstrand (flyttet til Rødøya), Arne Kristoffersen fra Buøya i Gjerøyvær (dreng hos Johan og Marie Eliassen). (BS).Ungdomslaget "Midnatsol"

U/L "Midnatsol" ble stiftet i stua på "Solbakken" en gang under krigen. Johan Losvik fra Gjerøya???, som var oppsynsmann under vinterfisket, skrev vedtektene.

Aktiviteten i laget økte etter hvert, og på det meste hadde laget ca. 40 medlemmer. Det ble bl.a. arrangert ulike opptredener og skuespill, og vanligvis var det stua på "Solbakken" som ble brukt, både til øvinger og opptredener.Interessen for sang og musikk var stor, og noen av medlemmene kom sammen av og til for å synge i kor. Det var Elias Nilssen (dirigent), Liv Hanssen, Håkon Edvardsen (som spilte mandolin), Nanna Nicolaisen, Margrete (Molla) Bernhoff g. Nygård, Hilmar Bernhoff, Halfdan Eriksen, Ragnvald og Harald Risvik, Birger Nikolaisen og Katrine Edvardsen. Stemmene var 1. og 2. stemme, tenor og bass. Sangkoret øvde på Bedehuset.U/L "Midnatsol" var et viktig tilbud til ungdommen i ei tid der det ellers var lite å foreta seg på fritida. Tyskerne hadde beslaglagt radioene, TV fantes ikke, det var nesten umulig å reise bort for å gå på skole og skaffe seg utdannelse. Resultatet var at de aller fleste ungdommene gikk heime.

Kilde: HE.Produksjonslaget

ble startet sist på 1940-tallet, og kjøpte fisk på Storhurraen. Initiativtaker var trolig Olav Arntsen. Daglig leder fra 19?? var Håkon Edvardsen og fra 19?? Karl Nygård (gift med Molla (Margrethe) f. Bernhoff (LOE).Barneforeningen "Havdur"

ble stiftet 29.1.1944 av Jorun Hestmann, og hadde fra starten 15 medlemmer. Formann var Gunvor Dombestein, og foreningen ble holdt på skolehuset eller skolas slutt. (GD)Barneforeninga "Solstrålen"

ble stiftet i 1946 med Maia Hansen som leder. Maia var leder i en lang årrekke og huskes av mange for sin innsats og for sitt gode lag med ungene. Hun og Ester Wigdel vekslet trolig om å lede dette arbeidet.

Foreningen arbeidet med Kina- og Japan-misjonen. Møtene gikk på omgang i de forskjellige gårdene, der vertskapet også sørget for noe å bite i.

Fra ca 1950 ble det tradisjon med barnefest den 1. mai, med utlodning av ting som barna hadde laget på møtene, pluss gevinster som folk bidro med. Barna sto for underholdningen på barnefestene og fikk da vist at de hadde øvd på møtene.

Fra 1963 dukket navnet Solstrålen opp som navn på barneforeningen. (HMH73/04).

Personene på bildet av Barneforeningen: Forreste rekke fra v. Audhild Eriksen, Ragnhild Eliassen, lederen Esther Wigdel f. Jæger med Karin Eriksen på fanget.

Midtre rekke fra v. Inger Hansen, Helge Eriksen, Birgit Hansen og Margaret Eriksen.

Bakre rekke fra v. Britt Arntsen, Marie Eliassen, Annveig Hansen, Nancy Hansen og

Gerd Gabrielsen.Se bildet til h. foran Tommesbua; er dette barneforeningen Solstrålen? Bildet er trolig tatt omkring 1950 siden Arna er ca 8 på bildet, og hun flyttet fra Myken i 1953.

Barna er, bak v: Aud Hansen, Unni Eliassen, Snefrid Hanssen?, Else Nygård (bak), Eva Eliassen, Torunn Nygård?, Marta Lunheim, Edith (Gull) Hanssen og Arna Arntsen.Bedehusforeningen

Den 15. april 1950 ble det stiftet en egen forening med 9 medlemmer som skulle arbeide for å skaffe penger til Bedehuset og ta hånd om Bedehusets inventar.

I styret satt fra starten Ester Wigdel og Anna (Tulla) Bernhoff. (HMH04).

Navnet på foreningen viser hvor innarbeidet navnetBedehuset var. Betegnelsen Forsamlingshus ble trolig bare brukt i mer offisielle sammenhenger.Myken Kraftlag (Myken elektrisitetsforening)

ble startet i 1952, med formål å skaffe et strømaggregat som kunne levere strøm med 220 volts nettspenning til stedet. Formann og drivende kraft i foreningen var Edgar Lunheim (1907 - 1980).

"Lyshuset" ble bygd samme år, og den 13.2.1953 ble aggregatet installert.

Aggregatet ble kjørt bare på dagtid, og pass av anlegget gikk på omgang med én uke på hver mannsperson. (HMH73).Myken Husmorlag ble stiftet 7.6.1952, med Helga Edvardsen (1896 - 1968) som leder.

Dårlig frammøte (GD, sekretær) kompletteres xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Det ble innkjøpt en strikkemaskin som ble brukt på omgang. Foreningen ble oppløst etter få år. (HMH73).Mykens Kristelige ungdomsforening

ble startet i 1963 og var ledet av Kolbjørn Lunheim (1937 - 1979). Foreningen hadde regelmessige møter på Bedehuset fram til 1969. (HMH04).Søndagsskole.

Emma Lunheim startet søndagsskole på Bedehuset i november 1969. Den ble lagt ned våren 1979.Ungdomslaget "Dragsug"

U/L "Dragsug" ble startet på 1970-tallet av bl. a. Vigdis Bøgh Kristensen m.fl. (kompletteres) xxxxxxxxxxxxxxxxMusikkkaget

Musikklaget ble trolig startet på 70-tallet. De som var med var Einar Eliassen, Lauritz og Eva Eliassen, Pauline og Paul Nygård, Kolbjørn Lunheim m.fl. (LE).

Elias Nilssen fungerte som dirigent. ???1983: Myken sjakklubb

Rødøy kulturstyre innvilget i 1983 kr 1000 i støtte til en nyopprettet sjakklubb på Myken. Betingensen var at innkjøpt utstyr ved eventuelt opphør skulle tilfalle Rødøy Folkebibliotek. Initiativtaker til klubben var trolig Kaare Eliassen (1913 - 1987), som var født på Myken og bodde et 30-talls steder i Norge før han vendte tilbake som pensjonist i 19xx. Foreningen ble lagt ned da han ble syk i 198x.Myken Helselag og Velforening

ble stiftet i 1986, med formål å søke om midler til bygging av nytt butikklokale.

Butikken sto ferdig i april 1988, og ble åpnet som filial under J. Hansen AS, Tonnes. (KG/BS).Mer om velforeningens virke: arrangementer, basarer osv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI 1989 opprettet foreningen etter forslag fra Bjørn Skauge et bevaringsfond med formål å ta vare på den gamle bebyggelsen på Myken. Det ble samlet inn penger til fondet, som etter hvert opparbeidet en kapital på ca kr. 10 000? Pengene ble brukt til de første arbeidene med Perfjøsen. (BS).Planer om tilbygg for fiskerne...I august 1996 ble butikkfilialen lagt ned og huset ble stående tomt. (BS)

I 2000, før påske, ble huset pusset opp på dugnad og tatt i bruk som overnattings-

sted under navnet "Odinplassen". Navnet ble valgt for å minnes Odin Olsen som var oppvokst i huset som sto på samme sted, se Josefinestua. (BS)

I 2003 tok foreningen i bruk også det tidligere Sanitetshuset eller Helsehuset som overnattingssted under navnet Gammelskola overnatting. Eileen Rørdal tok seg av driften av begge overnattingssteder.

På årsmøtet 6.2.2005 ble det vedtatt å forandre foreningens navn til Myken Vel (BS)."Rødøy-Ringen"

var en såkalt byttering, basert på såkalte "grønne penger", som bøe startet på Myken i 25.11.1995. Systemet baserte seg på at medlemmene fikk et sjekkhefte som de kunne bruke til å kjøpe varer og tjenester for en oppdiktet valuta, "grønne kroner". Sjekkene ble sendt til en kontofører, som holdt regnskap med hvem som hadde til gode og hvem som skyldte grønne penger. Slike pengesystemer har vært utbredt i mange land.

Rødøy-ringen fikk etter hvert mange medlemmer over hele kommunen, og hadde et medlemsblad, Byttenytt, som kom ut med i alt ??? nummer (kompletteres) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ca. 1996 stoppet handelen med grønne penger opp, mest fordi de to største ildsjelene, Gro Bygdevoll og Bjørn Skauge, var fraværende fra Myken i en periode. Rødøy-ringen kom aldri i gang igjen, og i 2004 ble .... til Rødøy kommune ... (skal kompletteres)Stiftelsen "Gamle Myken"

ble opprettet i 1995, med formål å arbeide for å ta vare på Mykens gamle bebyggelse og kulturhistorie. Initiativtakere var Bjørn Skauge og Gro Bygdevoll. Stiftelsen har en grunnkapital på kr 10 000 og eies av Rødøy historielag (50 %), Rødøy kommune (25 %) og Myken Vel (25 %). Stiftelsen har i samarbeid med Riksantikvaren inngått verneavtaler med eierne av fire av de eldste bygningene; Jægerbrygga, Ragnvaldbrygga, Rorbua/Perfjøsen og Edgarfjøsen, og kom i gang med reparasjon av disse fra 19??.

I styret for stiftelsen sitter (2004) Bjørn Skauge (leder), Ulf Skauge (nestleder), Kolbjørn Lorentzen (for Rødøy historielag),Tomas Hansen (for kommunen) og Lars Nilssen (for Myken Vel). Varamenn er Gro Bygdevoll og Sigmund Gabrielsen. (BS.)Trivselsgruppa

ble startet av Aina Thommesen våren 1997, sammen med Helle Løver, Helle Eriksen Bygdevoll, Anne Gro Gården og Hanne Fjelldal. De satte i gang en oppryddingsaksjon på stedet, dro bl.a. de gamle plastslangene som før vannverket kom var brukt som vannledninger, til det nedlagte vannbassenget ved skola og lagret dem der. Ellers malte de gamle bedehusbenker som ble satt ut til glede for innbyggerne, og laget flotte blomsterkasser av linestamper som ble malt, fylt med jord og satt blomster i. Medlemmene hadde ansvar for å holde hver sin del av veien ryddig for rask og rusk. Trivselsgruppa betydde en ny giv for Myken, og førte til at mykenfolk ble mer bevisst på å holde stedet pent og ryddig. (BS).